top of page
IMG-20190523-WA0004-min.jpg

ท่อพีวีซีแต่ละยีห้อราคาเท่าไร – เปรียบเทียบราคาปี 2563

ท่อพีวีซีราคาเท่าไรกันนะ? ผู้ผลิตทุกเจ้ามีราคากลางเท่ากันหมด...แต่ส่วนลดไม่เท่ากัน

ราคาท่อพีวีซีอาจจะต่างกัน10-20% ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต ร้านค้า จำนวนซื้อ และค่าขนส่ง แต่เราก็สามารถใช้ตารางข้างล่างนี้เพื่อเปรียบเทียบราคาเบื้องต้นได้

ราคากลางท่อพีวีซีตามอุตสาหกรรม

Pricelist

ราคากลางอุตสาหกรรมก่อน VAT ท่อส่วนมากที่ซื้อไม่ควรมีราคามากกว่าราคากลาง ราคากลางเป็นราคาแนะนำสำหรับการขายปลีก และมีไว้เปรียบเทียบส่วนลดเวลาซื้อมีจำนวน

ราคากลางท่อพีวีซี

ราคาท่อพีวีซีตรา SCG

SCG

ท่อพีวีซีตรา SCG ส่วนมากขายที่ส่วนลด 10% จากราคาตั้ง​ (ก่อน VAT) 

ราคาท่อพีวีซีตรา SCG

ราคาท่อพีวีซีตรา น้ำไทย

ThaiPipe

ท่อพีวีซีตราน้ำไทย ส่วนมากขายที่ส่วนลด 8% จากราคาตั้ง​ (ก่อน VAT) 

ราคาท่อพีวีซี น้ำไทย

ราคาท่อพีวีซีตรา VNT

VNT

ท่อพีวีซีตราVNT ส่วนมากขายที่ส่วนลด 35% จากราคาตั้ง​ (ก่อน VAT) 

ราคาท่อพีวีซีตรา VNT

ทำไมราคาท่อถึงต่างกัน

why

ราคาท่อขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นผู้จัดจำหน่ายและจำนวณซื้อเป็นต้น หากเทียบราคาระหว่างท่อพีวีซีแต่ละแบรนด์ สาเหตุที่ราคาขายปลีกหรือขายส่งแต่แบรนด์ไม่เหมือนกันก็เพราะค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตไม่เท่ากันเลยทำให้ราคาสินค้าต้องปรับตามค่าใช้จ่าย

 

ท่อพีวีซีจากโรงงานเล็กหน่อยอาจจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าทำให้ขายในราคาที่ย่อมเยากว่าได้

อย่างไรก็ตามเราก็ควรดูคุณภาพของท่อ และความต้องการของผู้ใช้ด้วย บางโครงการอาจจะยอมรับแค่ท่อตรา SCG หรือน้ำไทยเท่านั้นเป็นต้น

เหมือนเคยเจอท่อราคาถูกกว่านี้

cheaper

หากเคยเห็นท่อที่ราคาถูกกว่านี้อาจจะเป็นเพราะได้ราคามาจากผู้ผลิตโดยตรง หรืออาจจะท่อแบรนด์อื่นที่มีคุณภาพน้อยกว่าก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นท่อเกษตร หรือท่อที่อาจจะไม่ผ่าน มอก.

 

เราได้ทำการเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายของท่อแต่ละชนิดต่ออายุการใช้งาน ไว้ดังนี้

Capture.PNG

ตัวงานแบบไหนเหมาะกับท่อยีห้ออะไร

Usage

จากการคำนวณในตารางข้างบนจะเห็นได้ว่า อายุการใช้งานของท่อที่ราคาถูกมากไปคือ 2-3 ปีเท่านั้น จากที่ดูมาแล้วผู้ใช้ส่วนมากจะเลือกท่อตามอายุการใช้งานดังนี้

  • สำหรับงานท่อใช้งาน 2-3 ปี - เลือกใช้ท่อราคาถูก หรือราคาต่ำกว่า Pricelist 50+% จะคุ้มราคาสุด

  • สำหรับงานท่อใช้งาน 10-50+ปี เลือกใช้ท่อโรงงานเล็ก หรือราคาต่ำกว่า Pricelist 25-35+% จะคุ้มราคาสุด

  • สำหรับงานท่อล็อกสเป็ก - เลือกใช้ท่อตราช้างหรือน้ำไทยเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจดูราคาท่อพีวีซี ติดต่อ

ส่วนลดราคาท่อPVC คุณภาพมอก จากโรงงาน

(เวลาทำการ: 8:00AM – 5:00PM)

Line: @VLineProduct (มี @ ข้างหน้า)

1 รามอินทรา 52/1 รามอินทรา 

คันนายาว กรุงเทพ 10230

info@vlineproduct.com  |  Tel: 086-310-8771

bottom of page