top of page
Search
 • VLine

มอก.ท่อPVC กำหนดมาตรฐานและคุณภาพช่วยผู้บริโภค

Updated: Jan 10, 2020

ปัญหาหลักในการเลือกซื้อท่อพีวีซีก็ตัวเลือกในตลาดมีเยอะมาก


โดยเฉพาะมือใหม่ที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องท่อ บางทีโชคร้ายเสียเงินซื้อท่อที่ไม่ได้คุณภาพมาเพราะดูสินค้าไม่เป็น


มอก. ย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นข้อกำหนดที่ สมอ ได้กำหนดไว้ เพื่อความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต โดยที่ท่อน้ำพีวีซีประปาใช้ มอก. 17-2532 หรือก็คือ มอก. ของท่อที่ใช้สำหรับน้ำดื่ม

มอก ท่อPVC

สิ่งที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้ทำออกมาช่วยผู้บริโภคและผู้ใช้ก็คือการควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซี


มอก คืออะไร


มอก คือการนิยามมาตรฐานของสินค้าเพื่อความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตทั้งหลาย


มาตรฐานท่อพีวีซีมีการกำหนด แบบ ชนิด และชั้นคุณภาพ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (ชั้นความดันหมายถึงชั้นความดันน้ำที่ท่อประปาพีวีซีจะรับได้) คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก และการทดสอบท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในที่ที่ไม่ถูกแสงแดดโดยตรงเท่านั้น


ทาง สมอ. ได้ตรวจสอบควบคุมและกำหนดคุณภาพท่อพีวีซีตามมาตรฐาน มอก.


มาตรฐานนี้จะควบคุมทั้งการใช้งานและคุณภาพความปลอดภัยในด้านผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ เช่น ท่อต้องไม่ทำให้น้ำมีกลิ่น รส หรือมีสีเปลี่ยนไปจากเดิม และต้องไม่มีสารที่เป็นพิษละลายออกมาจนเป็นอันตรายแก่สุขภาพได้


ท่อพีวีซีประเภทอื่นที่ไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว หากนำไปใช้เป็นท่อน้ำดื่มอาจทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้

มอก. มีความสำคัญอย่างไร

มอก คือตัวรับประกันคุณภาพให้ผู้บริโภคครับ


มอก. มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคยังไง

 • ช่วยในการตัดสินใจเลือกสินค้า

 • สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้

 • ในกรณีที่สินค้าชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่ายจากสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน

 • วิธีการบำรุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ

หากเราเข้าใจข้อดีของการมี มอก. แล้ว เรามาลองดูกันครับว่า มอก. ของท่อพีวีซี มันดีแค่ไหนและเป็นยังไงกันนะ


ท่อแบบไหนถึงจะผ่าน มอก.

สมอ นิยามความหมายของท่อพีวีซีดังนี้

ท่อพีวีซีแข็ง

ท่อที่ผ่านมาตรฐานต้องอยู่ในมาตรฐานตาม ขนาด มิติ และน้ำหนัก ตามที่ทางอุตสาหกรรมกำหนด


และท่อที่ผ่านมาตรฐาน มอก ต้องมีลักษณะต่อไปนี้

 • ลักษณะทั่วไป: ท่อต้องตรง กลม และมีความสม่ำเสมอ พื้นผิลภายในและภายนอกเรียบ และไม่มีรอยตำหนิที่เป็นผลเสียหายต่อการใช้งาน ปลายทั้งสองข้างมีหน้าจัดเรียบและตั้งฉากกับแนวแกนของท่อ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจเท่านั้น

 • อุณหภูมิ: เมื่อทดสอบตามมาตรฐานแล้ว ความยาวเฉลี่ยต้องเปลี่ยนไปไม่เกินร้อยละ 5

และยังรวมถึงความทนอื่นเช่น ความทนอะซีโทน ความทนกรดซัลฟิวริก ความทึบแสง ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ความต้านแรงกด ความต้านแรงกระแทก ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของท่อ ความทนความดันในระยะเวลานานของท่อ


ตรงข้างบนนี้สำคัญมากครับ เพราะ มอก. รับประกันว่าท่อเรา นอกจากจะต้องดูสวยงามและมีคุณภาพแล้ว ยังต้องมีความทนทานและสามารถใช้งานได้ในอีกหลายรูปแบบเลย


แล้วจะดูได้ยังไงว่าท่อไหนมี มอก?


ท่อน้ำดื่มต้องมี มอก. บอกข้อมูลดังนี้

 • ชื่อยี่ห้อของท่อ

 • ขนาดของท่อ

 • ชั้นคุณภาพของท่อ (หรือเรียกว่า คลาส)

 • ชนิดของ มอก. ท่อน้ำประปาใช้ มอก. 17-2532

โดยท่อพีวีซีที่ผ่าน มอก จะมีอยู่สามระดับ ตั้งแต่ ท่อพีวีซีชั้น 5 ท่อพีวีซีชั้น 8.5 และ ท่อพีวีซีชั้น 13.5

และชั้นความดันท่อพีวีซี 5, 8.5 และ 13.5 ตามมาตรฐานก็คือความสามารถที่ท่อจะรับแรงดันได้ต่อ ตารางเซ็นติเมตร์ ในอุณหภูมิ 27C


หากดูไม่ออกดูตัวอย่างตามภาพด้านล่างได้ครับ

วิธีดู มอก ท่อพีวีซี

การดูคุณภาพท่อพีวีซีให้สังเกตตัวท่อก่อนเลือกใช้


การนำท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ทำท่อน้ำดื่มสีฟ้า มอก.17-2532 ไปใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ควรตรวจสอบด้วยการสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานและการแสดงฉลากที่ท่อทุกท่อน อย่างน้อยต้องมี

 • เลขอักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดคำว่า “ท่อน้ำดื่ม”

 • ชื่อ ขนาด ชั้นคุณภาพ ความยาว ปีที่ทำ

 • เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างชัดเจน

การดูคุณภาพท่อพีวีซีให้สังเกตตัวท่อก่อนเลือกใช้


การนำท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ทำท่อน้ำดื่มสีฟ้า มอก.17-2532 ไปใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ควรตรวจสอบด้วยการสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานและการแสดงฉลากที่ท่อทุกท่อน อย่างน้อยต้องมี

 • เลขอักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดคำว่า “ท่อน้ำดื่ม”

 • ชื่อ ขนาด ชั้นคุณภาพ ความยาว ปีที่ทำ

 • เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างชัดเจน

ท่อแบบไหนที่ไม่ผ่าน มอก.ท่อที่ไม่ผ่าน มอก อาจจะมีคุณภาพหรือสภาพหลังการทดสอบดังนี้

 • ท่อแตก

 • ท่อเบี้ยว

 • ท่อรับความดันน้ำไม่ได้

 • ท่อรับแรงกดไม่ได้

 • ท่อทำให้น้ำมีสารเคมีและใช้ดื่มไม่ได้

ทดสอบแรงกดท่อ

บทสรุป

มอก ท่อพีวีซี ก็คือตัววัดคุณภาพที่ดีมากอย่างหนึ่ง


สิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเลือกสินค้าแบบท่อพีวีซีก็คือ คุณภาพ และ ราคา หากเราสามารถมั่นใจได้ว่าคุณภาพของสินค้าอยู่ในสภาพที่เราพอใจ และอยู่ในการรับประกันของ สมอ แล้ว เราจะได้เอาเวลาไปทำการศึกษาเรื่องการดูราคาท่อพีวีซีและเลือกผู้จัดจำหน่ายแทนครับ

ข้อมูลท่อพีวีซีอื่นๆ

7,003 views0 comments

Comments


bottom of page